Information angående Corona

Vi ber Er som har symptom från luftvägarna (hosta, snuva) att avstå från planerad tandbehandling i nuläget.
Om Ni har akuta besvär, invänta om möjligt att förkylningssymptom har avklingat.

Vi har öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rapporteringar och rekommendationer.
Har ni några frågor ring oss på 0454-13395.
Välkomna!