Behandlingar

Allmäntandvård

Allmäntandvård är ett vitt begrepp som innefattar bastandvård såsom regelbundna undersökningar, lagningar, protetik (t.ex. kronor, broar och proteser), rotfyllningar mm.

Tandhygienistbehandling

Tandhygienister arbetar med förebyggande munhälsovård och utför behandlingar av t.ex tandlossning och tandköttsinflammation. Vi har 5 stycken legitimerade tandhygienister på praktiken och de har en central roll hos oss. Vid undersökning träffar du många gånger både tandhygienist och tandläkare.

Barntandvård

Tandvård är gratis för barn/ungdomar till och med det år de fyller 23 år. Vi lägger stor vikt vid att skapa en lugn och trygg atmosfär. Precis som vid alla våra behandlingar är vårt fokus är att arbeta förebyggande med stor vikt på information och individuell instruktion -allt för att minska behovet av framtida tandvårdsbehandlingar.

Akuttandvård

Vi försöker att i möjligaste mån erbjuda våra egna patienter tid samma dag vid akuta problem.

Kirurgi

Vi utför enklare kirurgiska ingrepp på kliniken. Detta kan innefatta t.ex. operativt avlägsnande av visdomständer eller mjukvävnadskirurgi. I de fall ingreppen kräver specialistkompetens har vi ett tätt samarbete med både käkkirurg och parodontolog (tandlossningsspecialist).

Implantatbehandlingar

Implantat kan i många fall vara ett utmärkt sätt att ersätta en eller flera förlorade tänder. Implantat både känns och ser ut som egna tänder. Vi arbetar tillsammans med flera specialister i käkkirurgi som utför det kirurgiska ingreppet.

Vi arbetar uteslutande med Astras implantatsystem, ett högkvalitativt system som är vetenskapligt väldokumenterat.

Tandblekning

För att få fräschare tänder räcker det ibland med att göra en tandblekning. Våra tänder blir mörkare med åren. Infärgning av exempelvis kaffe, te, rödvin och cigaretter missfärgar tänderna. Ett ljust leende ger ett intryck av ungdom. Resultatets bestående längd varierar på tandytans skick och intag av missfärgande produkter.

För bästa resultat rekommenderar vi en förberedande grundbehandling hos tandhygienist, som avlägsnar tandsten och ytliga missfärgningar. Därefter gör vi individuellt anpassade blekskenor, dessa lämnas ut tillsammans med blekmedel. En vanlig behandlingstid är cirka 5-6 dagars blekning hemma – antingen nattetid eller 2 x 30 minuter dagtid. Vi vet att det är den bästa och mest kostnadseffektiva tekniken för ett ljusare leende som består över tid.

Bettskenor

Tandgnissling och tandpressning är mycket vanligt och kan ge allvarligt slitage på tänderna och ge upphov till huvudvärk och muskulär problematik. Våra bettskenor framställs av våra duktiga tandtekniker.

Tandteknik

Vi har sedan många år ett tätt samarbete med flera ledande tandtekniska laboratorier, tex. Titanbron, Unident, Tic Frontline samt Dentina Dentallaboratorium. Alla arbeten tillverkas i Sverige och är av högsta kvalitet.

Tandreglering

Vi har samarbete med ortodontister (specialister på tandreglering).