Förebyggande tandvård

På Tandläkarna Karlsson & Rudvi arbetar vi med ett tydligt fokus på förebyggande (profylaktisk) tandvård. Detta är något som genom åren visat sig, såväl kliniskt som vetenskapligt, vara ett vinnande koncept som minskar behovet av reparativ tandvård och ger dig som patient ett bättre välbefinnande och en god oral hälsa.

På kliniken arbetar 5 tandhygienister och 2 tandsköterskor vars främsta uppgift är att förebygga uppkomst av t.ex. karies och parodontit (tandlossning). Vi lägger stor vikt vid att ge individuella råd och instruktioner om hur du på bästa sätt skall bibehålla en god munhygien och därmed minska risken för uppkomst av karies och tandlossning.