Priser

Vi är anslutna till Försäkringskassans tandvårdsstöd vilket innebär att du hos oss kan utnyttja ditt ”allmänna tandvårdsstöd” och dra fördel av högkostnadsskyddet. För mer information om Tandvårdsstödet besök: www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/.

Tandvårdstaxa hos Tandläkarna Karlsson & Rudvi

Observera att referenspriset är baserat på lägsta godtagbara nivå avseende materialval och praktikstandard.

1 års garanti på avtagbar protetik.
3 års garanti på fast protetik.

Betalningsvillkor: Kontant eller kortbetalning vid varje behandlingstillfälle.

Taxan nedan är giltig fr.o.m. 2019-01-13

ÅtgärdBeskrivningFK – ReferensprisVårt pris
 
101Basundersökning och diagnostik, tandläkare9351290
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand405550
107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare11551 350
108Utredning utförd av tandläkare1 8851 980
111Basundersökning utförd av tandhygienist730870
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist9551290
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist400420
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist585730
121Röntgenundersökning av enskild tand6095
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan885885
124Panoramaröntgen575715
126Röntgenundersökning, omfattande1 0801 080
127Röntgenundersökning, delstatus210335
128Röntgenundersökning, större delstatus365470
141Studiemodell, för behandlingsplanering695
161Salivsekretionsmätning695695
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning415415
163Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD)1 1451 145
201Kontroll av munhåla och övrig hälsa,fickdjupsmätning, inf. 475525
204Profylaxskena, per skena885890
205Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökn195250
206Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring390450
26Blekskena, per skena, exkl. material2 950
27ATandskydd, enkelt1 860
28Blekning 2 käkar4 550
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling445540
302Sjukdomsbehandlande åtgärder830950
311Kontroll av munhåla o övrig hälsa, fickdjupsmätn.o/e inf.o instr vid parod.sjukd475530
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller190215
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom480600
322Stegvis exkavering1 2251 400
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre590760
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större1 1501 500
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit1 7351 735
401Tanduttagning, en tand1 1601 650
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 6552 200
403Tanduttagning tillkommande enkel460580
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation3 4153625
406Tanduttagning, övertalig tand 1 160 1 325
410Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller tillfälle905980
420Implantat, per styck30603 800
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur3 4303 800
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik1 6451 645
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera4 9954 995
424Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik1 8451 845
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer6 9106 910
426Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik2 4652 465
427Benaugmentation med egen benvävnad4 3504 350
428Benaugmentation med benersättningsmaterial5 2505 250
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur4 2904 290
430Korrigerande kirurgi vid implantat1 6551 655
435Avlägsnande av implantat800800
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd355355
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal3 7104 220
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler4 4754 800
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler5 6156 245
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6 1206 500
 520Akut endodontisk behandling, annan behandlare9901 500
521Akut endodontisk behandling8751 200
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi8801 150
523Stiftborttagning1 2801 280
541Rotspetsoperation4 0004 000
542Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tillä1 1251 125
602Bettskena i hård akrylat , utförd på bettfysiologisk indikation, per3 8254 410
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena2 2952 600
607Bettslipning för ocklusal stabilisering820820
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand665970
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 0501 500
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 2901 700
704Fyllning av en yta på molar eller premolar8501 310
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 2451 720
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 6602 090
707Krona i plastiskt material, klinikframställd1 8852 370
708Stiftförankring vid fyllningsterapi600620
800Permanent tandstödd krona, en per käke6 2557 450
801Laboratorieframställd krona, flera i samma käke4 8556 925
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 4304 200
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1 6451 775
804Hängande broled, per led2 3753 375
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd2 0352 585
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3 7203 720
807Semipermanent krona/bro, per led2 6603 200
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner3 6503 650
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 1351 660
811Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.6301 190
812Broreparation 11 6101 610
813Broreparation 24 8954 895
814Broreparation 38 4508 450
815Sadelkrona5 6405 640
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder3 9704 650
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 5906 590
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad11 84514 870
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment13 40015 950
826Attachments, per styck, material105105
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder10 06512 950
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder10 06512 950
829Immediatprotes7 5359 480
831Justering av avtagbar protes410650
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1 3601 595
833Rebasering av protes2 7753 250
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs2 1152 960
835Rebasering och lagning av protes3 2953 905
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs4 1205 320
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilke7 1207 125
839Inmontering av radikulärförankring3 2403 240
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2 1102 110
846Skena för vertikal platsberedning4 7004 790
847Klammerplåt4 3004 300
848Betthöjning med flyllningsmaterial, per tand600600
850Implantatförankrad krona, en per käke8 79010 525
852Implantatförankrad krona6 8159 400
853Hängande led vid implantatförankrad bro2 3753 200
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2 3252 960
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat580595
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, p
1 6151 615
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på impla525525
858Distans inklusive centrumskruv, per styck1 3651 365
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer34 37541 345
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer36 49043 590
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer38 13044 885
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer33 24541 345
871Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer18 82020 695
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer21 21023 920
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer23 96526 000
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck305415
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande1 2101 895
883Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats3 2503 250
884Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs.7 9607 960
888Fästskruv, per styck 190 240
889Centrumskruv, per styck400770
892Läkdistans, per styck355355
893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat11701170
894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat12251225
895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat15451545
896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat16601660
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning1 2907 450
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning1 6607 450
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat4 8859 125
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat7 23012 115
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat2 3759 125
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat4 85512 115
94Skriftligt intyg650
96AUteblivande vuxen830
96BUteblivande barn200
LTPatientavgift. Grönt kort/F-tandvård150