Priser

Vi är anslutna till Försäkringskassans tandvårdsstöd vilket innebär att du hos oss kan utnyttja ditt ”allmänna tandvårdsstöd” och dra fördel av högkostnadsskyddet. För mer information om Tandvårdsstödet besök: www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/.

Tandvårdstaxa hos Tandläkarna Karlsson & Rudvi

Observera att referenspriset är baserat på lägsta godtagbara nivå avseende materialval och praktikstandard.

1 års garanti på avtagbar protetik.
3 års garanti på fast protetik.

Betalningsvillkor: Kontant eller kortbetalning vid varje behandlingstillfälle.

Taxan nedan är giltig fr.o.m. 2019-01-13

ÅtgärdBeskrivningFK – ReferensprisVårt pris
 
101Basundersökning och diagnostik, tandläkare9701330
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand420560
107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare11951 400
108Utredning utförd av tandläkare1 9552030
111Basundersökning utförd av tandhygienist760880
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist9901330
113Akut undersökning, utförd av tandhygienist415450
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist605775
121Röntgenundersökning av enskild tand6595
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan915915
124Panoramaröntgen595715
126Röntgenundersökning, omfattande1 1201 120
127Röntgenundersökning, delstatus220335
128Röntgenundersökning, större delstatus380470
141Studiemodell, för behandlingsplanering665750
161Salivsekretionsmätning720775
201Kontroll av munhåla och övrig hälsa,fickdjupsmätning, inf.495535
204Profylaxskena, per skena915915
205Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökn205265
206Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring405450
26Blekskena, per skena, exkl. material3010
27ATandskydd, enkelt1 995
28Blekning 2 käkar4 650
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling460550
302Sjukdomsbehandlande åtgärder860960
311Kontroll av munhåla o övrig hälsa, fickdjupsmätn.o/e inf.o instr vid parod.sjukd495550
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller200225
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom500610
322Stegvis exkavering1 2651 420
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre615810
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större1 1951 600
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit1 8001 980
401Tanduttagning, en tand1 2051 690
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 7102 300
403Tanduttagning tillkommande enkel480580
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation3 5353710
406Tanduttagning, övertalig tand 1 205 1 350
410Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller tillfälle940990
420Implantat, per styck31803 910
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur3 5603 750
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik1 7051 705
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera51755175
424Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik1 9101 910
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer71607160
426Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik2 5552 555
427Benaugmentation med egen benvävnad4 5054 505
428Benaugmentation med benersättningsmaterial5 4405 440
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur4 4454 445
430Korrigerande kirurgi vid implantat
436Avlägsnande av implantat830830
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd365365
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal38454 350
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler4 6354 950
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler5 8206 400
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6 3456 550
 520Akut endodontisk behandling, annan behandlare10251 550
521Akut endodontisk behandling9051 250
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi9101150
523Stiftborttagning1 3301 330
541Rotspetsoperation4 1454145
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation39654450
602Bettskena i hård akrylat i underkäken , utförd på bettfysiologisk indikation39654 450
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena2 3802 650
607Bettslipning för ocklusal stabilisering845845
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand685980
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand10901 550
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 3351 800
704Fyllning av en yta på molar eller premolar8801 390
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 2901 820
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1 7202 150
707Krona i plastiskt material, klinikframställd1 9552 370
708Stiftförankring vid fyllningsterapi545630
800Permanent tandstödd krona, en per käke6 4857 750
801Laboratorieframställd krona, flera i samma käke50357100
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 5554300
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1 7051775
804Hängande broled, per led2 4653 475
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd2 1102 685
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3 8553 855
807Semipermanent krona/bro, per led2 7603 250
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner3 7853 785
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 1801 660
811Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.6551 190
812Broreparation 11 6701 670
813Broreparation 250705070
814Broreparation 38 7608 760
815Sadelkrona5 8505 850
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder41204 750
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 8006 690
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1228514 890
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment13 90515 950
826Attachments, per styck, material105105
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder10 43512 950
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder10 06512 980
829Immediatprotes7 8159 500
831Justering av avtagbar protes425680
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1 4101 650
833Rebasering av protes2 8803 350
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs2 1952 960
835Rebasering och lagning av protes3 4153 950
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs4 2755 420
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilke7 3857 385
839Inmontering av radikulärförankring3 3603 360
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2 1052 110
846Skena för vertikal platsberedning4 8004 800
848Betthöjning med flyllningsmaterial, per tand620620
850Implantatförankrad krona, en per käke8 82010 750
852Implantatförankrad krona6 8359 500
853Hängande led vid implantatförankrad bro2 4653 250
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2 4102 410
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat605605
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, p
1 6451 645
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på impla545545
858Distans inklusive centrumskruv, per styck1 4201 420
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer3567541 500
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer3787543 700
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer3957544 950
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer3450541 500
871Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer1952520 850
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer2201023 950
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer2487026 000
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck315315
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande1 2501 895
883Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats3 3753 375
884Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs.82658265
888Fästskruv, per styck 200 240
889Centrumskruv, per styck420520
892Läkdistans, per styck370370
893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat12101250
894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat12651300
895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat16001650
896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat17201770
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning13357 750
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning1 7207 750
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat50359 365
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat7 50012 300
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat2 4659 365
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat503512 300
94Skriftligt intyg670
96AUteblivande vuxen895
96BUteblivande barn200
LTPatientavgift. Grönt kort/F-tandvård150